مدیر گروه فیزیک

دکتر فرهاد جعفرپور همدانی
تحصیلات:  دکتری سیستمهای پیچیده
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  farhad@ipm.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/jafarpour
تلفن:  38381601-081
تلفن داخلي:  135
آدرس:  همدان ، زیرگذر پژوهش ، بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه، ورودی اصلی دانشکده ، طبقه پائینی قسمت اداری دانشکده علوم پایه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند