دفاع از رساله‌ي آقاي مهدی رضایی دانشجوي دكتري رشته فیزیک گرايش نجوم

 
کد خبر: 10762    1396/08/14

با دفاع از رساله‌ي آقاي مهدی رضایی دانشجوي دكتري رشته فیزیک گرايش نجوم با عنوان " رشد اختلالات ماده در کیهان انرژی تاریک خوشه­ای" به راهنمايي آقاي دكتر محمد ملک­جانی با شرايط زير موافقت گرديد:
داور داخلي: آقای دكتر عبدالحسین خدام محمدی رشته فیزیک گرايش گرانش و کیهان­ شناسی با مرتبه علمي دانشياري
داوران خارجي: خانم دكتر فاطمه شجاعی باغینی (رشته فیزیک گرايش کیهان­شناسی با مرتبه علمي دانشیاری از دانشگاه تهران) و آقای دكتر کیومرث کرمی (رشته فیزیک گرايش کیهان­شناسی با مرتبه علمي استادي از دانشگاه کردستان)
تاريخ دفاع: چهارشنبه 17/08/96 ساعت 11:00 صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند