دانشجویان با غیبت ستاره دار

 
کد خبر: 12116    1396/10/19

 دانشجویانی که دارای غیبت ستاره دار می باشند هر چه سریعتر به گروه های مربوطه خود مراجعه نمایند. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند