کد خبر: 10762    1396/08/14
دفاع از رساله‌ي آقاي مهدی رضایی دانشجوي دكتري رشته فیزیک گرايش نجوم
با دفاع از رساله‌ي آقاي مهدی رضایی دانشجوي دكتري رشته فیزیک گرايش نجوم با عنوان " رشد اختلالات ماده در کیهان انرژی تاریک خوشه­ای"
کد خبر: 10458    1396/06/29
دفاع از پایان نامه آقای حسین رحمتی 
 با دفاع از پایان نامه آقای حسین رحمتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش نجوم ،  تحت راهنمایی آقای دکتر احمد مهرابی
کد خبر: 10457    1396/06/29
دفاع از پایان نامه آقای سجاد یوسفی مظاهر 
دفاع از پایان نامه آقای سجاد یوسفی مظاهر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک
کد خبر: 10358    1396/06/21
دفاع از رساله‌ي خانم محترم هنرمندنیا دانشجوی دکتری رشته فیزیک
با دفاع از رساله‌ي خانم محترم هنرمندنیا دانشجوی دکتری رشته فیزیک گرایش حالت جامد با عنوان " شبيه سازي رايانه اي دو بعدي رشد چكرالسكي تك بلور ژرمانيوم
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند